regioWaterschap

Hollandse Delta verwacht geen wateroverlast op Zuid-Hollandse eilanden en helpt Limburg

Waterschap Hollandse Delta houdt de situatie nauwgezet in de gaten, maar verwacht de komende dagen in het gebied geen overlast door de hogere waterstanden in de Maas en de Rijn. “Mede daarom kunnen we hulp bieden aan de collega’s van het waterschap in Limburg,” zegt het waterschap.

De grote hoeveelheden water die in Limburg voor zeer ernstige wateroverlast hebben gezorgd, kunnen in het beheergebied van Hollandse Delta goed worden afgevoerd via de Haringvliet en de Haringvlietsluizen. “We blijven alert, maar verwachten geen grote problemen in ons gebied. We houden waar nodig contact met Rijkswaterstaat en andere betrokkenen in het gebied, zoals gemeenten met kwetsbare gebieden die buitendijks liggen.”

Hulp in Limburg
Donderdagavond zijn medewerkers van waterschap Hollandse Delta afgereisd naar Limburg om daar hulp te bieden. Zij namen 2 zandzakvulmachines, 12 haakarmbakken met in totaal 8.800 gevulde zandzakken, 40.000 ongevulde zandzakken en 850 lege big bags mee. Rond middernacht kwam het team van Hollandse Delta aan in het Limburgse Horst.

Gisteren is een landelijke crisiscoöordinatie ingericht, nadat waterschap Limburg om bijstand had gevraagd. Daarvandaan werden de materialen verspreid over het gebied, onder meer richting Thorn, Roermond, Venlo en Milsbeek.

Ook vandaag zijn de medewekers van Hollandse Delta nog in Limburg aanwezig om hulp te bieden.

Bericht: Waterschap Hollandse Delta | Beeld: Pixabay

Vond je dit een goed artikel?
Steun Spieke in het maken van nieuws.
Klik hier voor meer informatie Adverteren voor ondernemers logo

More in:regio

Ook interessant