Fusie Stichting Kinderopvang Nissewaard en Stichting Kinderopvang De Bonte Vlinder

Stichting Kinderopvang Nissewaard en Stichting Kinderopvang De Bonte Vlinder gaan fuseren. In juni 2020 werd de intentieverklaring ondertekend. De beide stichtingen vormen, na een uitgebreide voorbereiding, vanaf 1 september 2021 één organisatie: Stichting Kinderopvang Nissewaard.

Het fusieproces is vorig jaar voorbereid met onder andere een onafhankelijk onderzoek op de kans van slagen van het samengaan van beide organisaties. “De resultaten zijn aan beide directies voorgelegd en als zeer positief bestempeld.” De fusie betreft alle locaties van SKN en DBV op Voorne Putten en Rozenburg. De huidige directeur van SKN, Alice Vermeer e/v Diepstraten, wordt aangesteld als directeur bestuurder van de nieuwe stichting.

Alice Vermeer en Solwig de Ruijter, directeur De Bonte Vlinder, zijn verheugd te kunnen melden dat door de fusie per aanvang van het nieuwe schooljaar, op 1 september, ouders gebruik kunnen maken van het totaalpakket van kinderopvang in de regio. Kinderen welkom zijn op één van de locaties van Stichting Kinderopvang Nissewaard.

Kansen
“Door de fusie ontstaan nieuwe en ruimere mogelijkheden om de gezamenlijke kernactiviteiten: peuterdagopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal verder te versterken als een betrouwbare partner in centra voor kinderopvang van 0-13 jaar op Voorne Putten en Rozenburg. Onze kleinschalige stichtingen kenmerken zich door een hoge kwaliteit aan dienstverlening en een grote betrokkenheid van ouders, medewerksters en kinderen, deze waarden zijn heel belangrijk te behouden voor de toekomst,” aldus directeur Alice Vermeer.

“Door het samengaan van de organisaties bundelen we de krachten en kunnen we kinderen in de leeftijd tussen 0 en 13 jaar nog meer bieden. Zo zal er dit jaar in Zuidland een nieuwe accommodatie in gebruik worden genomen waarbij het aantal BSO-kindplaatsen fors uitgebreid wordt. Deze accommodatie wordt straks multifunctioneel ingericht, zodat de mensen uit de wijk er ook een kop koffie kunnen drinken. Dat is nodig, omdat er veel nieuwbouw gepleegd is in het mooie groene dorp.”

Wouter Struijk, wethouder Onderwijs en Jeugd in Nissewaard, is ook verheugd over de fusie: “Deze fusie is van groot belang om zoveel mogelijk kinderen uit de stad, dorpen en de regio pedagogische ondersteuning te bieden en hen de mogelijkheid te geven, zich kansrijk te ontwikkelen.”

Bericht: Stichting Kinderopvang Nissewaard | Beeld: Pixabay