Nissewaard wil huisjesmelkers aanpakken middels vergunningen

“De leefbaarheid komt in sommige wijken van Nissewaard onder druk te staan door misstanden bij de verhuur van woningen en van in die woningen aanwezige kamers door bijvoorbeeld huisjesmelkers,” meldt de gemeente. Om dat aan te pakken willen zij met vergunningen gaan werken, om ervoor te zorgen dat het verhuren op een redelijke manier gebeurt.

Kamerverhuur is op dit moment in gedeelten van Nissewaard gereguleerd via een bestemmingsplan en het verstrekken van een omgevingsvergunning. Maar in een aantal wijken gelden andere bestemmingsplannen, waarbij geen omgevingsvergunning nodig is voor kamerverhuur, omdat dit niet afwijkt van het bestemmingsplan. Hierdoor kan de gemeente in deze wijken geen eisen stellen aan eigenaren of verhuurders om kamerverhuur op een ordentelijke wijze te laten verlopen.

Verschillende mogelijkheden om via regelgeving ongewenste kamerverhuur alsmede de verstoring van de openbare orde en veiligheid die hieruit voortvloeit aan te pakken, zijn de afgelopen periode onderzocht. Een in de wet geregeld probaat instrument is voor gemeenten namelijk nog niet voorhanden. Een wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), een lokale regelgeving van een gemeente, moet zorgen voor een vergunningstelsel voor de exploitatie van een woning ten behoeve van kamerverhuur. Dat biedt volgens het college van burgemeester en wethouders een adequate mogelijkheid voor regulering van kamerverhuur en voor het voorkomen van eventuele misstanden. Dat is dan ook de reden waarom het college heeft besloten de raad voor te stellen de APV op dit punt aan te vullen.

Wethouder Jan-Willem Mijnans: ‘ik ben blij dat we als de gemeente na deze aanpassing van de APV meer mogelijkheden hebben om misstanden als gevolg van kamerverhuur te voorkomen’. De gemeenteraad moet nog wel instemmen met het voorstel van het college om ‘Toezicht op Kamerverhuur’ op te nemen in de APV.