Ontwikkelaar opnieuw naar tekentafel voor plan Hoogwerfsingel

De ontwikkelaar Jongerius Invest en de gemeente zijn tot de conclusie gekomen dat de hoge woontoren die gebouwd zou gaan worden aan de Hoogwerfsingel in Spijkenisse, “in deze vorm niet haalbaar is”. Dat staat in een brief die de gemeente namens burgemeester Foort van Oosten donderdag aan de omwonenden heeft toegestuurd.

Omwonenden schrokken van het plan, omdat een woontoren van 22 verdiepingen het aanzicht van de wijk flink zou veranderen. Ook de schaduwwerking en de verkeersdrukte die het met zich mee zou nemen waren een punt van zorgen. Bewoners hebben massaal de door de gemeente georganiseerde bijeenkomsten bijgewoond en daar hun zorgen in geuit. De gemeente heeft daarnaast ook bijna 50 reactieformulieren ontvangen. “De eerste conclusie die de gemeente en de ontwikkelaar hebben getrokken na inventarisatie van de (digitale) reacties is dat het realiseren van het gepresenteerde initiatief in deze vorm niet haalbaar is,” staat in de brief.

“Met name de hoogte van het gebouw werd als niet proportioneel gezien en de verkeers-en parkeerdruk was onderdeel van discussie. Wel was er begrip voor woningbouw in verband met het tekort aan woningen en met name ook voor het product van betaalbare woningen die de ontwikkelaar voornemens is te ontwikkelen.” In de toren zouden verschillende woningen in verschillende prijsklassen gerealiseerd worden.

“Beide partijen gaan opnieuw naar de tekentafel om te bekijken of we met alle reacties die ontvangen zijn een vervolg kunnen geven aan deze herontwikkeling,” vervolgt de brief. “Daarbij worden alle onderwerpen die eerder benoemd zijn nadrukkelijk meegenomen en zal nader onderzoek worden gedaan naar de verkeersdrukte en de gevolgen voor de verkeersafwikkeling door de toevoeging van woningen.”

Zodra er nieuwe plannen zijn, worden deze opnieuw bekend gemaakt. Ook dan wil de gemeente weer de bewoners vroegtijdig betrekken bij de herontwikkeling. Momenteel zit in het pand waar Crazy Golf in heeft gezeten een kringloopwinkel.