Officiële overdracht nieuwbouw Breede Vliet aan Argos

Donderdag 11 maart jl. was het zover. Die dag werd de nieuwbouw Breede Vliet in Hoogvliet na een uitgebreide schouw officieel overgedragen door aannemer BM Houwelingen aan Argos Zorggroep. Een mooie en belangrijke stap richting de verhuizing, waar de bewoners, hun familie, alle medewerkers en de vele vrijwilligers al bijna twee jaar naar uitkijken. Naar verwachting opent Breede Vliet in mei 2021 officieel haar deuren.

Op donderdag 11 maart jl. droeg aannemer BM van Houwelingen de nieuwbouw Breede Vliet over aan de Raad van Bestuur van Argos Zorggroep. De verhuizing staat begin mei gepland.

De nieuwe Breede Vliet is gebouwd op de plek van de voormalige Breede Vliet. Hier is een eigentijds verpleeghuis met tien kleinschalige woonzorggroepen gebouwd. Dit huis van de toekomst is een modern en sfeervol thuis voor 180 ouderen met dementie. Daarnaast bevat de nieuwbouw een dagbesteding en wijkfaciliteiten zoals een brasserie en eerstelijns behandelmogelijkheden (zoals fysio- en ergotherapie).

De nieuwbouw is van alle gemakken voorzien, zodat het een prettige plek is om te wonen én te werken. Ook omwonenden zijn er van harte welkom. De uitgangspunten voor het ontwerp zijn een huiselijke en veilige woonomgeving in een kleinschalige dementievriendelijke setting, omkeerbaar bouwen, healing environment, aandacht voor duurzaamheid en toepassing van diverse zorginnovaties. Het ontwerp van de nieuwbouw is door nauwe samenwerking van alle partijen tot stand gekomen. Zo hebben omwonenden geparticipeerd via de BewonersBelangenGroep en medewerkers en medezeggenschapsorganen via klankbordgroepen. Dit heeft geresulteerd in een nieuw verpleeghuis dat opgaat in de omgeving en veel groen. Een resultaat waar alle partijen erg trots op zijn.

Meer weten? Kijk op www.argoszorggroep.nl bij Huizen – Breede Vliet. Daar zijn allerlei foto’s en een video te zien van het bouwproces, alsook een groot aantal impressiefoto’s.

Een trotse regiomanager John Rijsdijk bij de nieuwe entree van de Breede Vliet.

Bericht en beelden: Argos Zoeggroep